آتلیه بارداری

آتلیه بارداری چیترا به ثبت انتظاری می پردازد که انسان را قدمی به تکامل نزدیک می کند.تکاملی از جنس آسمانی، تکاملی که پدر و مادر شدن نام دارد. این نه ماه شیرین، کودکی را در بر دارد که از آسمانی رویایی به حقیقت می پیوندد. و همچنین پدر را به تکیه گاهی امن تر و استوار تر تبدیل می کند. در این زمان که فرشته ای منحصر به فرد در وجودِ با ارزشِ مادی پرشور قرار گرفته، لحظه ای از ثبت این حس پاک در کنار ما شکل می گیرد که همواره جزئی از بهترین و فراموش نشدنی ترین قسمت های زندگی خواهد بود.

  

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :